Добре дошли в AgroPolice.bg - Онлайн селска полиция

Това е онлайн-платформа за сигнали и превенция на престъпления и злоупотреби в селата, селското стопанство и селските региони на България. 
От тук можете да подадете сигнал за престъпление или злоупотреба в следните области : незаконна сеч, опасно шофиране, измами по еврофондовете, кражби на агропродукция и земеделска техника, битова престъпност в селата, корупция в аграрните и други ресорни институции:

Полезни съвети

Защита срещу агро измами
Важни правила за защита срещу измами в областта на селското стопанство, търговията с агро стоки - зърно, животни, както и земеделска техника и оборудване
Лична безопасност на село
Основни съвети и правила за осигуряване на лична безопасност на село - самоотбрана, охрана на имоти, обезопасяване на имущество, превенция...
Пътна безопасност на село
Полезни съвети за пътна безопасност във вашето село и стимулиране на широка обществена ангажираност срещу опасните шофьори.
Защита срещу ало-измами
Ако получите обаждане от човек, който се представя за ваш близък, му задайте въпрос, отговора на който не би трябвало да е известен на непознати лица...

За инициативата

Онлайн платформата е създадена по инициатива на Асоциация на българските села и цели стимулиране превенцията на престъпността и инцидентите в селата. По-добрата среда на сигурност в селските райони на България е един от основните фактори за развитие на селата и привличането на инвестиции в тях. Гарантирането на по-висока степен на сигурност е фундаментален приоритет за устойчивото развитие на земеделието, фамилното фермерство, туризма и различни производствени и бизнес дейности в селата. Това от своя страна е моделът за осигуряване на социален мир и развитие на селските региони.

AgroPolice.bg цели активизиране ролята на населението в малките населени места в процеса на превенция и сътрудничество с местната и централна власт, включително чрез подобряване на информационната осведоменост; обогатяване на аналитичната информационна банка и осигуряване на физическо и материално-техническо сътрудничество.

В основата на концепцията за създаването на тази онлайн платформа стоят предложенията на стотици кметове и кметски наместници, фермери и предприемачи в селата, представители на браншови и обществени организации. 

Новини

Всички новини
Инцидентите в селското стопанство са най-много, отчетоха от Инспекцията по труда
Инцидентите в селското стопанство са най-много, отчетоха от Инспекцията по труда в Русе
29.12.2016 г.
Въпреки че голямата част от земеделските производители са оборудвани с нова техника, в ремонтните им работилници все още не е ограничен максимално рискът за работещите.